Hvor har du hjemme?

Har du tænkt over, om der er forskel på en bolig og et hjem? Eller hvordan din nye bolig bliver til dit hjem? Hos Ikano Bolig er vi bevidste om, hvad der gør en bolig til et hjem, når vi udvikler boliger til det moderne menneske og den moderne families hverdagsliv - for fire vægge og et loft, skaber ikke automatisk et hjem for dem, der flytter ind.

“Hjem“ består af ligeværdige elementer, med samme kerne, som fx boligen, boligområdet, familien, sociale omgivelser, arbejdslivet og det civile samfund. Spørgsmålet er, om hjem er et sted, et rum, en følelse, en praksis eller en måde at være i verden på. Teoretisk kan ’hjem’ være alle delene. Nedenfor dykkes der ned i hvordan Ikano Bolig ser på hjem.

En bolig er som oftest fire vægge, der isolerer og skaber rammen for det sted, hvori du har dit hverdagsliv, sover og spiser. Det kan være en rigtig fin bolig, men det der gør det til et hjem, er ikke de fysiske rammer, hvori livet udfolder sig. Eller det er det også, men vi arbejder med tre andre væsentlige faktorer, der udgør et helt hjem. Et hjem handler primært om steder, relationer og følelser/minder. Hos Ikano Bolig vil vi gerne bygge hjem. Derfor fokuserer vi på sociale relationer i de nabolag vi bygger, er med til at skabe og fra starten af bliver en del af. Relationer er kort sagt med til at gøre et nyt sted og en ny bolig til et hjem. Relationer og minder kan vokse frem på steder, som ligger udenfor boligen, derfor er omgivelserne ligeså vigtige som selve boligen og dens indretning. Derfor bygger vi bydelshuset Nærvær.

Hvorfor er det interessant for Ikano Bolig at arbejde med et begreb som hjem? Det er det, fordi hjemmet udgør en central rolle, hvori mennesker forsøger at skabe en sammenhæng i en fragmenteret og travl hverdag. Vi bestræber os på at bygge hjem fra starten af, da det er en del af vores helhedsorienterede tilgang til udviklingsarbejdet. Hjemmet er for de fleste mennesker udgangspunktet i hverdagen. Det er her ejendelene er opbevaret og derfra vi opfatter og erkender omverdenen. Hjemmet er et sted der altid vendes tilbage til. Tag f.eks. dit barndomshjem. Det vender du tilbage til, til det ikke længere eksisterer, om det så er fysisk tilgængeligt eller om det er i dine minder du altid vender tilbage, så har du en masse følelser og relationer knyttet til dine første minder af hvad dit første hjem var.

Relationer og forbindelser

Hvor mange kender ikke følelsen af at flytte ind et nyt sted? Alle omkring en er fremmede. Ikke engang dem der fra deres køkken kan kigge ind igennem din stues vinduer, har du en relation til. Den mentale distance mellem dine nye naboer gør ikke noget positivt i forhold til at få skabt en følelse af at høre hjemme. Det hjælper, når du har sat navn på de tætteste naboer og evt. lånt hæksaksen en enkelt gang. Hjemfølelsen eller tilhørsforholdet er ikke nødvendigvis knyttet til boligens fysiske rammer. Det er lige så meget naboerne, der er afgørende for om hjemfølelsen er til stede eller ej.

Den hjemlige følelse handler selvfølgelig også om, hvor godt du kender de fysiske rammer, som hvorvidt du om natten kan finde stikkontakten i søvne og ikke slår tåen ind i dørkarmen på vej til køleskabet om natten.

Der er en forbindelse mellem ting og relationer, nå hjem skal beskrives og forklares – eller måske sættes på formel. Denne forbindelse skal etableres, hvilket for Ikano Bolig betyder at mennesker, relationer og boliger skal smelte sammen. Når der er styr på det fysiske omkring boligen og det træder i baggrunden, så er mennesket og dets relationer og følelser afgørende for, hvornår boligen er blevet til et hjem.

Nye relationer kræver ofte en initiativtager. Det initiativ tager vi, ved at etablere midlertidige mødesteder frem imod bydelshuset Nærvær står klar.

Hjem

Da hjem er forskellige alt afhængigt af hvem du spørger, skyldes det som tidligere nævnt, at vi har individuelle opfattelser af hvad stedet, rummet, relationer og tingene der udgør hjemmet, betyder for os. Hjem er under en interessant udvikling i øjeblikket, som vi i Ikano Bolig finder meget interessant at følge og tage del i. Ikke nok med at vi gerne vil arbejde med relationer, så skal der også arbejdes med rummets udformning, indretning og størrelsen på boligen.

Ordet ’hjem’ er som oftest, i den vestlige kultur, anvendt positivt eller refereret til noget trygt man længes efter. Eksempelvis: Hjemmebag, hjemmelavet, hjemland, hjemegn, hjemvé eller for den sags skyld hip-hop kulturens slangudtryk “homie“. Disse fænomener opfattes som mere meningsfulde og autentiske, alene fordi de knytter sig til hjemmets sfære. Hvilket også kendes fra mottos som “ude godt, hjemme bedst“, ”der jeg har hjemme” eller “hjem kære hjem“, her er der ingen tvivl, om at referencen ’hjem’ er knyttet til en positiv følelse.

Måske netop derfor bruger vi danskere mange penge på vores hjem og gør-det-selv projekter. I dag går ca. 20 procent af vores privatforbrug til boligydelser mod bare 5 procent i 1948. Samtidig er værdien af danskernes gør-det-selv-arbejde i hjemmet steget fra 26 mia. kroner til 41 mia. kroner siden 1994. Det taler for sig selv, at hjemmet og dets udtryk er vigtigt for os, da det handler om vores identitet.

I et hjem skal, der være mulighed for tilbagetrækning, hvilket er godt for den meget aktive og den der har brug for et roligt sted, hvor der ikke skal præsteres. Men for den ensomme, er det ikke et gode, let at kunne isolere sig. I så fald bliver steder udenfor boligen til ens hjem, fordi det er udenfor hjemmet ens vennerne er. Dette er endnu en grund til at lave lokale mødesteder, som Nærvær, af høj kvalitet.

Hvad er det moderne hjem i dag?

Hvordan kan man tale om hjem, uden at det bliver til en nostalgisk og tilbageskuende proces, der blot er med til at bekræfte den moderne opdeling mellem forankring og forandring, stilstand og mobilitet?

Kort sagt så er det moderne hverdagsliv i konstant bevægelse - og her skal hjemmet, der ikke er begrænset til fire vægge, følge med. Vi lever mere og mere udenfor vores bolig bl.a. fordi vi kan være online døgnet rundt, lige meget hvor vi bevæger os rundt eller befinder os. Vi plejer konstant vores relationer via nettet. Det kan være en svær opgave at adskille det virtuelle liv fra det virkelige. Fremtiden går i retningen af at det vigtigste er at have godt wi-fi pga. ens flydende grænser, hvad angår arbejde og relationer i hele verden - og vi ved jo, at det er relationer, der giver følelsen af et tilhørsforhold, et sted at vende tilbage til. I fremtiden bliver det derfor mindre og mindre afgørende, at have et fysisk sted, der skal udgøre rammen for dit hjem. Det handler om følelsen og relationerne, der hvor end du befinder dig. Derfor arbejder vi i Ikano Bolig med Nærvær, som bredt skal forstås som forskellige typer af mødesteder for alle naboer.

Det bliver spændende at se hvordan dette syn på hjem, kommer til at påvirke vores fremtidige adfærd, værdier og behov. Hos Ikano Bolig er bydelshuset Nærvær et led i at skabe et fremtidssikret boligkvarter, hvor det bliver let at leve udenfor selve boligen eller tage livet med ud af boligen og dermed få flere oplevelser, relationer, forståelser og muligheder i din dagligdag.

Skrevet af:
Cecilie Tarras Madsen